Dobrodošli...

redovno čitanje i proučavanje Božje riječi u ovim «modernim» vremenima je od velike važnosti. Programom kojega ćemo u sljedećim redovima predstaviti, želimo pojedincima, obiteljima i raznim skupinama pružiti mogućnost redovnoga proučavanja Biblije.

Proučavanje Biblije je od životne važnosti, ne samo za pronalaženje puta k spasenju, nego i za rast vjernika da bi time sve više i više sličili našem Gospodinu i postali sposobniji za službu u Njegovom kraljevstvu.

Emaus biblijski tecaj – lekcija 1 [114 KB]
Ispitna knjižica - lekcija I [65 KB]

 

Akademske kvalifikacije i ciljevi

Emaus dopisni tečajevi ne vode k akademskoj kvalifikaciji. Oni su pomoć u sustavnom i strukturiranom proučavanju Biblije. Rast u vjeri, duhovna zrelost i napredovanje u službi u kraljevstvu Božjem su ciljevi koje naša škola slijedi.

Svjedodžbe

Svaki tečaj završava ispitom po načelu pitanja s višestrukim izborom odgovora. Za svaki ispit sa 70% točnih odgovora dodjeljuje se potvrda za dotični tečaj. Nakon uspješnog završetka jednog modula, dodjeljuje se svjedodžba. Ova svje- dodžba nema nikakve akademske vrijednosti nego služi kao priznanje unutar škole.