"IMA NADE" je akcija koja obilježava 20 godina od izlaska iz tiska knjige Isus naša sudbina. 1991. je godina mnogih promjena kroz koje smo se u ovoj zemlji nadali boljem i ispunjenijem životu. Je li svaka nada propala? Što smo u stvari tražili? Ova knjiga je 1991. završila u mnogo tisuća hrvatskih domova i po reakcijama ljudi vidimo da je pomogla mnogima. Sigurni smo da istu snagu ima i za danas. Nadamo se jos mnogim godišnjicama i dobrim reakcijama.

Narucite i uvjerite se sami.

IMA NADE
P.P. 549
HR 21000 Split
mail@imanade.info