Što je "IMA NADE"? "IMA NADE" je akcija koja obilje ava 20 godina od izlaska iz tiska knjige Isus na a sudbina. 1991. je godina mnogih promjena kroz koje smo se u ovoj zemlji nadali boljem i ispunjenijem ivotu. Je li svaka nada propala? to smo u stvari tra ili? Ova knjiga je 1991. zavr ila u mnogo tisu a hrvatskih domova i po reakcijama ljudi vidimo da je pomogla mnogima. Sigurni smo da istu snagu ima i za danas. Nadamo se jos mnogim godi njicama i dobrim reakcijama. Narucite i uvjerite se sami. IMA NADE P...

Zašto "IMA NADE"? ivimo u doba kada depresija i strah zauzimaju maha, imamo mnoge me uljudske i egzistencijalne probleme, uz to nas prate i prirodne katastrofe... S druge strane mnogi nude pomo . Razli iti putovi izgledaju dobro, me utim koji je pravi? Postoji li pravi? Postoji li nada koja je mnogo ja a od izjava kao to su misli pozitivno, bit e bolje, takav je ivot i sl.!? Mi smo se uvjerili da postoji, i iz tog razloga je elimo prenijeti i vama. Nudimo vam knjige i CD-e koji vam mogu biti od pomo i.

Tko je "IMA NADE"? "IMA NADE" je inicijativa kr anske knji are EUROliber, udruge ivot je vi e te mnogo volontera i ljudi dobre volje koji su prona li svoju nadu u Isusu Kristu i rado je ele podijeliti s drugima.

Isus naša sudbina PDF