A kad je prolazio kraj Galilejskog mora ugleda Isus dva brata, Šimuna zvanog Petra i Andriju, brata njegova, gdje bacaju mrežu u more; jer su bili riave svoje mreže i pođu za njim.bari. I reče im: “Pođite za mnom iučinit ću vas ribarima ljudi!” - a oni odmah ostave svoje mreže i pođu za njim.

Odlazeći odande ugleda druga dva brata: Jakova Zebedejeva i Ivana, brata njegova; u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. I njih pozove, a oni odmah - ostavivši lađu i svog oca - pođu za njim.

Evanđelje po Mateju 4:18-22