Pitanja - Werner Gitt

«Kako to da je u mladom svemiru svjetlost tijela milijunima godina udaljenih od nas već mogla stići do Zemlje? Ne bi li se morala pretpostaviti starost koja odgovara barem onom vremenu koje je svjetlosna zraka morala provesti na putu do nas?

… Adam bi po tom shvaćanju 4,3 godine gledao nebo bez zvijezda, a nakon idućih 1,6 godina ugledao bi tek drugu zvijezdu. Abraham, koji je živio dobrih 2000 godina nakon stvaranja, ne bi po toj teoriji vidio ni najsjajnije zvijezde naše galaksije, Mliječnog puta. O drugim galaksijama da i ne govorimo. No Bog je Abrahamu pokazao neizmjeran broj vidljivih zvijezda da bi ga zadivio: „Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojati“ (Post 15,5) „Djela su od postanka svijeta dovršena“ (Heb 4,3). „Dovršen“ znači gotov u svakom pogledu: svjetlosna zraka koja putuje sa zvijezda stvorena je baš kao i same zvijezde, tj. čak i sa najudaljenijih zvijezda svjetlost je već „stigla“ na Zemlju…»

Ovo i mnoga druga pitanja bila su uistinu postavljena profesoru dr. Werneru Gittu. Ako vas zanima jesu li dinosauri stali u korablju, zbog čega nigdje ne nalazimo fosile ljudi koji su stradali u potopu ili zašto se u vrhunskom sportu postižu sve bolji rezultati – zar to nije dokaz evolucije? i sl. – potražite odgovore u ovoj knjizi.

Džepni format,
143 str.


BESPLATNO!