"IMA NADE" je inicijativa kršćanske knjižare EUROliber, udruge Život je više te mnogo volontera i ljudi dobre volje koji su pronašli svoju nadu u Isusu Kristu i rado je žele podijeliti s drugima.