Franz, Freaks and Friends Ro en sam u Münchenu, u domu za nezbrinute majke. Neposredno prije mojega ro enja otac je napustio majku U devetoj godini postao sam dijete s klju em oko vrata Tek kada su me ponovno pustili iz zatvora i psihijatrije i kada mi je postalo jasno da u uskoro postati jedan od onih koji ostatak svojega ivota provode po ludnicama, potra io sam te ljude Imali su lijepu ku u na sjeveru Nizozemske. Bilo je u njoj junkija, alkoholi ara, prostitutki, svodnika, ali i onih koje je Gospodin Isus ve oslobodio. Uvijek je tu bio netko tko se upravo odvikavao. Taj put sam to bio ja. Jedan od kr ana uvijek je bio uz moj krevet, a naj e e su to bila dvojica ili trojica Ako ima posla s dilerom, ...

RIP - Prica o trojici koji su na pravom domoru R.I.P. - Prica o trojici koji su na pravom domoru Rest in Peace - knjiga sadr i biografije 14 legendarnih glazbenika od kojih je ve ina umrla mlada. Oni su stalno u ivot provodili ono to su drugi propovijedali: " ivi brzo, umri mlad i ostavi na posteru jo uvijek privla no tijelo". Bernd, Franz i Joe, trojica otka enih tipova svoga vremena, imitirali su svoje rock idole, ivjeli su punim gasom i eljeli do kraja okusiti svaki trenutak. Pro itaj njihove pri e koje stavljaju bez daha i vidjet e kako su na udesan nacin uspjeli pre ivjeti svoje ludosti i kako su na kraju prona li istinski odmor i pravi mir za svoje du e. D epni format 160 str. BESPLATNO!

«   1 2